สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Kokeelliset | ANIMATRICKS 2021
ANIMATION FESTIVAL
20.–23.5.2021 ONLINE

Kokeelliset

Osa tämän näytöksen animaatioista on nähtävillä vain Suomessa. Tunnistat näytöksen nimestä Only in Finland. Näytös soveltuu vain aikuisille. Osta lippusi tästä.

Marbles

Ohjaus: Natalia Spychala
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto: 2 min
Vuosi: 2019
Maa: Puola

The sea is too much to drink

Ohjaus: Charlotte Arene
Tekniikka: Stop-motion, pikselaatio
Kesto: 2 min
Vuosi: 2019
Maa: Ranska

« La mer à boire » is a french idiom that translates as « drinking the sea ».
It means, a task too great to undertake, or asking too much of someone.

Average Happiness

Ohjaus: Maja Gehrig
Tekniikka: 2D digital
Kesto: 7 min
Vuosi: 2019
Maa: Sveitsi

During a PowerPoint presentation, statistical diagrams are breaking free from the strait-jacket of their coordinates. A trip into the sensual world of statistics begins.

Fatum serie

Ohjaus: Jukka Hautamäki
Tekniikka: Sekatekniikka, tekoälyalgoritmi
Kesto:  5 min
Vuosi: 2020
Maa: Suomi

Tekoälyalgoritmi ennustaa kuvasyötteen jatkumisen.

Polar Stratospheric Clouds

Ohjaus: Jarkko Räsänen
Tekniikka: Tietokone generoitu animaatio
Kesto:  3 min
Vuosi: 2020
Maa: Suomi

I collected open licence photographs of clouds from internet. I used my self-made software to scale the color values of the photos to create animations out of them.

Rutile cautery

Ohjaus: Rodrigo Faustini & jpedrinho9
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  2 min
Vuosi: 2020
Maa: Brasilia

Photocatalytic individuation. Original gestural abrasive acts on a thermosensible surface are electronically and digitally processed, rendering psychophysical effects of convoluted vague imagery and fuzzy motions. Volcanic mitigations for the senses, red meat-ineffable noise.

4:3

Ohjaus: Ross Hogg
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  5 min
Vuosi: 2019
Maa: Iso-Britannia

Twelve animated projections combine to develop a rhythmic dialogue exploring the intrinsic relationship between sound and image using 16mm film, paint and a projector.

Lickalike

Ohjaus: Rebecca Blöcher
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  8 min
Vuosi: 2019
Maa: Saksa

If man divides invisible, time-grown connections in nature, this has uncontrollable consequences. The collapse leads to a reorganization.

Enducated

Ohjaus: Hsin Yu Chen
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  6 min
Vuosi: 2020
Maa: Taiwan

Once upon a time, there was a crawling tortoise. The tortoise was told that as long as it keeps going, it will reach the goal. But, why reaching the goal? The story is a reflection of the education system in Asia.

To See A Fly Die

Ohjaus: Diego Felipe Cortés
Tekniikka: Stop-motion
Kesto:  7 min
Vuosi: 2019
Maa: Kolumbia

I see with distance the crowd that dances, I observe them with my body dancing, and the certainty that I will not see the body of who no longer dances. The dance of the living contains death itself.

Thing that suffers

Ohjaus: Pere Ginard
Tekniikka: 2D
Kesto:  4 min
Vuosi: 2021
Maa: Espanja

Scientific imaginary and new bestiaries in times of pandemic. Study and classification.

Spawn (Vicious Cycles #2)

Ohjaus: Wobbe F. Koning
Tekniikka: 3D tulostus, Stop-motion
Kesto:  2 min
Vuosi: 2019
Maa: Yhdysvallat

An irregular stalk stands alone on a plateau. It bulges, grows and spawns. While the dark clouds disperse, the bony stalks multiply and fill the space.

Awakening of the Goddess

Ohjaus: Debjani Mukherjee
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  3 min
Vuosi: 2020
Maa: Intia

A non-narrative animated documentary based on testimonials of survivors of gender-based violence (GBV) in India.

Desire of Rails – Freedom

Ohjaus: Ihsu Yoon
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  2 min
Vuosi: 2019
Maa: Korea

A film to demonstrate a concept of the conceptual art idea and the look of the art pieces in real world. The handrails are awakened and have the desire to pass the limitation which is given to them to just existence for practical purpose

Events Meant to Be Forgotten

Ohjaus: Marko Tadic
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  4 min
Vuosi: 2020
Maa: Kroatia

Filmed on 16mm film, this visual expression is rooted in archival materials, drawing its inspiration from a poem by Hans Magnus Enzensberger, which appears in the film. It speaks of forgotten people, their lives and their deeds.

Little Light

Ohjaus: Kate Sweeney
Tekniikka: 2D
Kesto:  2 min
Vuosi: 2020
Maa: Iso-Britannia

‘Little Light’ is an animated series of watercolour paintings that document the labored process of making a paintbrush from a clip of director’s new son’s hair, that is then used to create the painted images.

Any Instant Whatever

Ohjaus: Michelle Brand
Tekniikka: 2D
Kesto:  5 min
Vuosi: 2019
Maa: Iso-Britannia

A man in a room, in a film – it is the becoming of something and simultaneously becoming in itself. Nothing is as solid as we believe.

Learn A Little

Ohjaus: Michael Hughes
Tekniikka: 2D digital
Kesto:  4 min
Vuosi: 2020
Maa: Iso-Britannia

Visualised waveforms entangle and intertwine to create myriads of rhythmical patterns and shapes.

The Quest for Freedom and the Longing for Belonging

Ohjaus: Noam Paul
Tekniikka: 2D piirrosanimaatio
Kesto:  3 min
Vuosi: 2020
Maa: Israel

The name of the film is taken from the book ”Liquid Love” by the sociologist Zygmunt Bauman. The film deals with the tension between freedom and belonging in the contexts of love and relationships.

Urban Sphinx

Ohjaus: Maria Lorenzo
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  5 min
Vuosi: 2020
Maa: Espanja

An animated short film that creatively documents the presence of street art at various neighbourhoods of Valencia, Spain, between 2018 y 2019.

Human Walkers in Motion

Ohjaus: Ethann Néon
Tekniikka: Pikselaatio
Kesto:  11 min
Vuosi: 2020
Maa: Belgia

The walk inhabits our being and governs our social space. Side by side or face to face, it implies an exchange. When combining everyone’s specific pace, a hidden harmony arises.

Wandering Mouse

Ohjaus: Nohara Tsukiji
Tekniikka: Sekatekniikka
Kesto:  6 min
Vuosi: 2019
Maa: Japani

Tsukiji Fish Market, a famous fish market in Japan, moved in 2018. This is the story of a rat that has lost paradise.

Boy Oh Boy

Ohjaus: Stephen Irwin
Tekniikka: 2D
Kesto:  1 min
Vuosi: 2020
Maa: Iso-Britannia

A boy conjures the stars out of yogurt.