สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Black Snot & Golden Squares | ANIMATRICKS 2022
ANIMATION FESTIVAL
19.–22.5.2022

Black Snot & Golden Squares

Director: Irina Rubina
Technique: 2D drawn animation
Duration: 1 min 9 sec
Year: 2020
Country: Germany

A little something for worried souls