สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ANIMATRICKS 2021 VOITTAJAT | ANIMATRICKS 2021
ANIMATION FESTIVAL
20.–23.5.2021 ONLINE

ANIMATRICKS 2021 VOITTAJAT

Vuoden 2021 Parhaan Kotimaisen kilpasarjan palkinnon on voittanut Katariina Lillqvistin Viimeinen Matadori (2021). Voittajan valinnnut virolaisohjaaja Ülo Pikkov perustelee valintaa seuraavasti;

The best film for wonderful design and for broadening the boundaries of animation with political approaches.

Animaatiokilta ry myöntää Kotimaisen sarjan voittajalle 400 euron tunnustuksen.

Tuomaristo myönsi kunniamaininnan Soetkin Verstegenin animaatiolle Freeze frame (2019). Pikkov perustelee valintaansa seuraavasti:

Special mention for excellent workmanship and the coolest atmosphere I have ever seen in the animated film.

Parhaan Kansainvälisen Lyhytanimaation palkinnon voitti Leeha Kimin Mascot (Etelä-Korea, 2019). Tuomaristo perustelee valintaansa seuraavasti

A little fox lives in a world that looks like a dystopy, but which actually is very close of the reality we are living in. The world, where a regular job has become a priviledge. The world, where a big number of precarious young people are fulfilling the needs of the middle-class. Mascot combines a documentary-like but creative animation with a touching and melencholic picture of the despair of young people.

Tuomaristo myönsi lisäksi kunniamaininnan Adrien Merigeaun animaatiolle Genius Loci (Ranska, 2020) Perustelut kuuluvat seuraavasti:

Using the strength of animated expression to describe the fragility of one’s mind. With sensitive directing, a true to life story is executed with beautiful animation and background art. Accompanied with an evocative soundscape and music, the film becomes an art piece that moves you.

Parhaan Dokumentaarisen Animaation palkinto myönnettiin puolestaan animaatiolle Maalbeek, ohjaaja Ismaël Joffroy Chandoutis (Ranska, 2020).

This powerful animated documentary continues from what the shocking news reports can’t express. The protagonist asks a question that has something really happened to me if I don’t have any memories of the event. The documentary shows that animation can be very subtle and still be expressive and powerful. With the elements of scattering glass, breaking places and surveillance camera images, the protagonist is trying to remember what happened. But is it better to have haunting memories or remember nothing at all?

Parhaan Kokeellisen Animaation palkinnon jury myönsi Maja Gehrigin animaatiolle Average Happiness (Sveitsi, 2019)

We are surrounded by the statistic, graphs, charts and diagrams, but do we really rule them? Or are they ruling our way to see the world? On the day of their liberation, do they show their power or their absurdity? Clever and vital animation of things that are so common, that we do not even see them any more.

Parhaan Opiskelijatyön palkinto myönnettiin animaatiolle To The Dusty Sea, ohjaaja Héloïse Ferlay (Ranska, 2020)

Even everyday life in a family has its own drama, as two siblings are trying to get their mothers attention in a summer day. An intimate, simple but deep and human story, told with an emotionally strong animation. It manages to depict with understanding and empathy both the insecurity of the children and the fatigue of the mother.

Kansainvälisen sarjan tuomareina toimivat animaatio-ohjaaja Ami Lindholm, Animatricks festivaalin aiempi taiteellinen johtaja ja Gigglebug Entertainmentin Production Designer Janne Korsumäki sekä journalisti ja kriitikko Heikki Jokinen.

Lasten animaatioiden sarjassa kunniamaininta myönnettiin Isaac Kingin animaatiolle WhateverTree (Kanada, 2020). Tuomarina toiminut animaatio-ohjaaja ja kuvataitelija Anne Savitie perusteli valintaa seuraavasti:

Elokuva on kiinni nykyajassa  ja se on toteutettu raikkaalla, kekseliäällä ja taidokkaalla tekniikalla. Pinnalliset someilmiöt ja luonnonrauha kohtaavat elokuvassa tavalla, joka on tarkkanäköisyydessään kivuliaan tuttua.  Elokuva käsittelee nykyistä arvomaailmaa, mutta välttää päätymästä mihinkään liian ilmeiseen lopputulokseen vaan antaa katsojan itse päättää, mitä näistä teemoista ajattelee.

Parhaan Lasten Animaation palkinto myönnettiin Irina Torasovan animaatiolle The Best Place in The World (Valkovenäjä, 2019)

Voittaja-animaatio oli sellainen, joka vangitsi sekä minun että 6-vuotiaan kanssakatsojan mielenkiinnon heti alkusekunneista lähtien. Elokuvakerronassa on valtava imu, hahmot ovat mielenkiintoisia ja elokuvan visuaalinen loistokkuus ja taiteellinen korkeatasoisuus pistää siristämään silmiä, jotta kaikki taidokkaasti toteutetut yksityiskohdat varmasti tallentuisivat verkkokalvoille. Toisinsanoen voittajaelokuva hyödyntää kaikkia animaation kerrontamahdollisuuksia mainiosti.  Elokuvan tarina on perinteinen, mutta silti aina vain ajankohtainen. Ohjaaja on onnistunut luomaan oman, lämpöä hehkuvan mielikuvitusmaailmansa, joka kutsuu sekä lapsen että aikuisen mukaansa.